Home » Algemeen !!

Spelregels tijdens een motorrit

 

Omdat  waarschijnlijk niet iedereen de spelregel (nog) kent die we in het verleden ooit hebben afgesproken en hanteren tijdens de motorritten, lichten we ze hier nog een keer  toe.

 

-  Je volgt altijd de route van de voorrijder; ook als jou GPS een andere route         aangeeft.

- Iedereen blijft in de volgorde rijden waarin gestart is, Na een pauze kan van       volgorde worden gewisseld, maar wel in onderling overleg.

- De hele rit blijven we als groep bij elkaar. Als de rijder achter je niet volgt             blijf je rustig doorrijden totdat je ergens moet  afslaan. Daar wacht je op             een zichtbare plek op degene die achter je rijdt. Pas als deze je gezien heeft       (en bijvoorbeeld  het knipperlicht aanzet) kun je weer aanrijden.  Hou dus         altijd degene achter je goed in de gaten.

- In principe rijden de langzamere rijders vooraan in de groep, de snellere              rijders meer achteraan in de groep. De tweede rijder bepaalt in feite het              tempo.

- Rij altijd naar eigen inzicht en vermogen. Ga nooit boven je kunnen rijden.           Laat je dus nooit opjagen. 

- Je start de rit altijd met een volle tank

- Rij zoveel mogelijk baksteensgewijs. Dat betekent dat als de eerste rijder             links van het midden van de eigen rijstrook rijdt, de tweede rijder rechts        van het midden van de rijstrook rijdt, de derde weer links etc. In de bocht           rijdt je je eigen lijn.

- Geef elkaar de ruimte, zodat als iemand van zijn/haar lijn afwijkt of een              onverwachte manoeuvre maakt, je hem/haar niet van de motor rijdt.

- Rijdt paarden stapvoets voorbij en maak zo min mogelijk (onverwacht)                 lawaai. 

- Haal paarden en fietsers zo ruim mogelijk in.

- Houd je aan de verkeersregels.

- Rijden met de club is altijd op eigen risico. Je bent dus altijd                                      verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. Gaat het te snel meld het dan aan      de voorrijder. Houd in ieder geval altijd je eigen tempo aan.