Wij steunen de campagne :

---------------------------------------------------------------------------------------------

Op de website www.teluidgeluidisuit.nl vind je de tekst van het convenant en de logo’s van de partijen die zich tot nu toe aansloten.

Lange adem

Wat er bij de presentatie van de campagne in Den Haag  benadrukt zal worden is dat een actie als deze om een lange adem vraagt. Dat geldt voor elke campagne met  gedragsbeïnvloeding en bewustwording als belangrijkste doel. We hopen oprecht dat gemeenten en andere wegbeheerders de actie zullen oppikken en dat het TE LUID geluid IS UIT-logo ook langs alle mooie stuurweggetjes te zien zal zijn. Deze partijen worden daar niet alleen op de website toe uitgenodigd, maar ook direct aangeschreven.

Positieve aandacht

Die lange adem geldt natuurlijk ook voor alle ondertekenaars. Plaats het logo zichtbaar op je homepage, en doe dat volgend jaar weer. Breng de boodschap, aangepast op je eigen achterban en leden, en doe dat bij voorkeur herhaaldelijk. Het zal allemaal even duren. Het zal ook wel wat weerstand oproepen. Maar wat in het convenant staat wordt voortdurend bevestigd:

Steeds meer motorrijders vragen om stillere uitlaten of plaatsen hun dB-killers terug. Ze spreken motormaten aan die teveel geluid maken, omdat zij daar niet op aangekeken willen worden. Wij kunnen dat proces alleen maar proberen te versnellen, bij voorkeur in combinatie met extra handhaving op geluidsproductie en positieve aandacht vanuit de politiek en de landelijke pers.

------------------------------------------------------------------------

Spelregels tijdens een motorrit

 

Omdat  waarschijnlijk niet iedereen de spelregel (nog) kent die we in het verleden ooit hebben afgesproken en hanteren tijdens de motorritten, lichten we ze hier nog een keer  toe.

 

-  Je volgt altijd de route van de voorrijder; ook als jou GPS een andere route         aangeeft.

- Iedereen blijft in de volgorde rijden waarin gestart is, Na een pauze kan van       volgorde worden gewisseld, maar wel in onderling overleg.

- De hele rit blijven we als groep bij elkaar. Als de rijder achter je niet volgt             blijf je rustig doorrijden totdat je ergens moet  afslaan. Daar wacht je op             een zichtbare plek op degene die achter je rijdt. Pas als deze je gezien heeft       (en bijvoorbeeld  het knipperlicht aanzet) kun je weer aanrijden.  Hou dus         altijd degene achter je goed in de gaten.

- In principe rijden de langzamere rijders vooraan in de groep, de snellere              rijders meer achteraan in de groep. De tweede rijder bepaalt in feite het              tempo.

- Rij altijd naar eigen inzicht en vermogen. Ga nooit boven je kunnen rijden.           Laat je dus nooit opjagen. 

- Je start de rit altijd met een volle tank

- Rij zoveel mogelijk baksteensgewijs. Dat betekent dat als de eerste rijder             links van het midden van de eigen rijstrook rijdt, de tweede rijder rechts        van het midden van de rijstrook rijdt, de derde weer links etc. In de bocht           rijdt je je eigen lijn.

- Geef elkaar de ruimte, zodat als iemand van zijn/haar lijn afwijkt of een              onverwachte manoeuvre maakt, je hem/haar niet van de motor rijdt.

- Rijdt paarden stapvoets voorbij en maak zo min mogelijk (onverwacht)                 lawaai. 

- Haal paarden en fietsers zo ruim mogelijk in.

- Houd je aan de verkeersregels.

- Rijden met de club is altijd op eigen risico. Je bent dus altijd                                      verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. Gaat het te snel meld het dan aan      de voorrijder. Houd in ieder geval altijd je eigen tempo aan.