Foto's :

Er worden in en rondom het clubhuis Foto's gemaakt. Deze worden gebruikt voor promotie van onze ritten in de lokale media en gepubliceerd op onze website. Indien U hiertegen bezwaar heeft vragen wij U dit kenbaar te maken via het E-Mailadres mtcbergeijk@chello.nl en verwijderen we de bedoelde Foto's