Home » Humor

Humor

Aan de hemelpoort

Er komt een prostituee bij de hemelpoort.
Petrus vraagt wat ze vroeger geweest is.
De hoer bekent dat ze prostituee is geweest.
'Dan mag je hier niet naar binnen,' zegt Petrus, 'ga daar maar
even op het bankje zitten.'
De vrouw gaat op het bankje zitten huilen.
Komt er een oud baasje bij de hemelpoort met een enorme zak op
zijn rug.
Hij loopt naar het huilende vrouwtje op het bankje, en vraagt wat er aan scheelt.
Ze legt uit: 'Ik ben vroeger prostituee geweest, en nu mag ik niet
naar binnen.'
'Is dat het?' ,zegt de man,
'Ik ben kleermaker geweest. Weet je wat ? Ik heb een zak met oude kleren op mijn rug. We gooien de kleren eruit en jij gaat in die zak zitten. Dan smokkel ik jou de hemel in !'
Zo gezegd, zo gedaan.
De kleermaker loopt naar de hemelpoort, en Petrus vraagt de man wat hij vroeger geweest is.
'Ik ben kleermaker geweest,' zegt de man.
'Dan mag je naar binnen,' zegt Petrus.
Als de man voorbij loopt, vraagt Petrus: 'Maar wat zit er in die zak?'
Zegt de kleermaker: 'O, een oud naaimachine.'

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Aanwervingen bij de politie

Een politie-inspecteur test drie blondjes die graag als politieagent in zijn team willen worden opgenomen. Hij toont de eerste een foto en vraagt: “Hier is een verdachte. Kijk eens goed naar zijn foto en vertel me hoe je hem zou herkennen op straat.” Het blondje antwoordt prompt: “Dat is toch gemakkelijk: hij heeft maar één oor!” De mond van de inspecteur valt open:  “Kom op, het is normaal dat je maar één oor ziet omdat hij in profiel gefotografeerd is!”  Hij wendt zich dan tot het tweede blondje, toont haar dezelfde foto en stelt haar dezelfde vraag. Tot zijn verbazing krijgt hij hetzelfde antwoord:   "Makkelijk, hij heeft maar één oor!"  De politieman begint boos te worden: "Maar in godsnaam, denk toch eens na! Het is normaal dat je maar één oor ziet: het is een profielfoto!”  Hij wendt zich uiteindelijk tot het derde schepsel en snauwt haar geërgerd toe: “Kom op, denk goed na voordat je zulke onzin uitkraamt als je vriendinnen! Hoe zou je deze verdachte herkennen?” - “Uh... Makkelijk: hij draagt contactlenzen!”  De inspecteur was niet op de hoogte van dit detail.  Hij gaat dus de informatie controleren in het dossier, en vindt inderdaad dat de verdachte contactlenzen draagt. Ten zeerste verrast keert hij terug naar het blondje: - “Gefeliciteerd, de verdachte draagt inderdaad lenzen!  Maar hoe heb je dat geraden?” - “Nou dat was gemakkelijk: met slechts één oor, kan hij geen bril dragen ...

---------------------------------------------------------------------------------------------

Boerenzoontje

Pietje, een boerenzoontje, komt beneden voor zijn ontbijt. Zijn moeder vraagt aan hem of hij zijn dagelijkse klusjes al heeft gedaan.

Nog niet", zegt Pietje.

Dan krijg je nog geen ontbijt", zegt zijn moeder, "eerst je klusjes doen."

Pietje loopt chagrijnig weg.

Hij gaat eerst de varkens voeren en geeft een varken een schop. Dan gaat hij de kippen voeren en geeft een kip een schop. Dan gaat hij zijn eigen koe melken, en geeft zijn koe een schop. Dan komt hij weer binnen. Zijn moeder geeft hem een kom droge havermout.

Waarom krijg ik geen eieren en spek? En waarom geen melk in mijn havermout?" vraagt Pietje verontwaardigd aan zijn moeder.

Dat komt", zegt zijn moeder, "omdat ik zag dat je een varken schopte, dus je krijgt geen spek voor een week. En ik zag je een kip schoppen, dus ook geen eieren voor een week, en ik zag dat je je eigen koe ook een schop gaf, dus krijg je ook geen melk voor een week", zegt zijn moeder streng.

Pietje baalt nog meer.

Dan komt zijn vader binnen, schopt de poes opzij en gaat zitten aan het ontbijt. Lachend kijkt Pietje zijn moeder aan, en zegt:

Vertelt u het hem, of zal ik het doen?"

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Buurman en buurvrouw

Buurman en buurvrouw, zij weduwe en hij

weduwnaar hebben een goed contact dat tot dan toe bestaat uit een praatje “over de heg” en op maandag morgen koffie bij elkaar drinken.

Op een dag zegt de buurman tegen de buurvrouw:

“We kennen elkaar al zoveel jaren en zijn al zoveel jaren alleen, waarom zouden wij niet wat meer bij elkaar komen om samen de liefde te bedrijven”.

Zegt de weduwe: “Nee, dat kan en wil ik niet maken want mijn man zou zich in zijn graf omdraaien”.

Zegt de buurman: “Dat geeft toch niks. We doen het twee keer, dan ligt ie weer goed.

--------------------------------------------------------------------------------------------

De planner

Een planner in een luchtballon is verdwaald. Hij ziet ver beneden zich op de weg een vrouw lopen en besluit een eind te dalen. Als hij een stuk lager in de lucht hangt, roept hij naar haar: ‘Mevrouw! Ik heb vrienden van me beloofd hen op te pikken, maar heb geen idee waar ik nu ben.’

De vrouw roept terug: ‘U zit in een luchtballon op ongeveer tien meter boven de grond. U bevindt zich tussen de 51 en 52 graden noorderbreedte en 5 en 6 graden westerlengte’.

‘U bent vast informaticus,’ zegt de man.

‘Inderdaad, hoe weet u dat?’ antwoordt de vrouw verbaasd.

‘Wel,’ zegt de man, ‘u heeft mij een perfecte technische uitleg gegeven, maar ik weet niet goed wat ik met die informatie moet doen en heb nog steeds geen idee waar ik me bevind. U hebt me niet geholpen en me bovendien nog eens kostbare tijd doen verliezen.’

‘En u bent planner, neem ik aan?’ zegt de vrouw.

‘Klopt, hoe wéét u dat?’ antwoordt de man.

‘Wel, u weet totaal niet waar u bent en nog minder waar u naar toe moet. Een grote massa lucht heeft u gebracht waar u nu bent. U heeft een belofte aan anderen gedaan waarvan u geen idee hebt hoe u die moet nakomen en nu verwacht u dat mensen die onder u staan dit probleem voor u oplossen. U bevindt zich nog in dezelfde situatie als vijf minuten geleden, alleen is dat nu ineens mijn fout.’

 ------------------------------------------------------------------------------------------

De Drie pastoors

Drie pastoors praten op een zondagmiddag gezellig ondereen. ”Ach,” klaagt de eerste ”ik moet vrijwel nooit meer een begrafenis voorgaan.

Mijn parochianen laten zich steeds vaker cremeren na een burgerlijke dienst,”

”Tja,” zegt de tweede ”ik ben opgetogen als ik nog eens een huwelijk mag inzegenen,  maar de meeste van mijn parochianen gaan gewoon samen wonen.”

”Nog een geluk dat ik regelmatig op huisbezoek ga bij mijn parochianen,” zegt de derde ” of er zouden ook geen doopsels meer zijn.”

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Artrose ! !

Een dronken, sterk naar alcohol geurende man zat in de trein naast een

priester.  Zijn das zat vol vlekken, zijn wangen onder de rode lippenstift en een  halflege fles Bacardi stak deels uit de zak van zijn gekreukte vest.

De man opende zijn krant en begon erin te lezen.  Na een vijftal minuten richtte hij zich tot de priester en vroeg:  "Zeg, eerwaarde, wette gij d'oorzaoke van artrose?"  "Ja, mijn zoon, dat komt door erg losbandig te leven, te veel alcohol te drinken, niet naar de kerk te gaan, te slapen met prostituees, geen bad te nemen, kortom losbandig te leven in zonde."  "Awel merci", mompelde de dronken man terwijl hij weer zijn krant indook.  De priester, nadenkend over wat hij gezegd had en een beetje nieuwsgierig: "Neem me niet kwalijk maar hoe lang heeft u al last van artrose?"

"Ikke eerwaarde? Ik heb geen artrose, maar ik lees hier net in de krant dat de paus dat heeft...”

---------------------------------------------------------------------------------------------